pondělí 23. května 2022

Royal security service, spol. s r. o. (RSS) působí na trhu bezpečnostních služeb již od roku 1991. Od svého založení prošla několika transformacemi. K poslední transformaci došlo v roce 1994, kdy společnost získala současné jméno. RSS je moderní dynamickou společností s rychle se rozšiřujícím portfoliem nabízených služeb, rostoucím počtem klientů, realizovaných zakázek a s tím spojeným razantním růstem počtu zaměstnanců, o čemž svědčí dosažené hospodářské výsledky a vývoj počtu zaměstnanců.

  • Společnosti ROYAL SECURITY SERVICE spol. s.r.o. využívá 15ti let praxe na poli soukromých detektivních a bezpečnostních služeb.
  • Naši detektivové, spolupracovníci a konzultanti se účastnili zahraničních stáží, seminářů a výcviku v USA, SRN, Polsku, Rusku, Rakousku atd.
  • Detektivní služby jsou samostatným oddílem palety služeb RSS.
  • Odborné vedení těchto služeb je pod vedením ředitele společnosti .....
  • pátrání, prověřování, shromažďování důkazů, podkladů a informací
  • konzultační a poradenská činnost v oblasti detektivních služeb
  • doručení zásilek osobám vyhýbajícím se doručení
  • za účelem odhalení případného nežádoucího odposlechu, zjištění vysoko a nízkofrekvenčního odposlechu telefonů, proměření prostupnosti stavební konstrukce pro elektromagnetické pole skrytých odposlechů .....

logo

Komplexní služby detektivní kanceláře s garancí maximální diskrétnosti  i mimo území ČR. Pomoc při řešení partnerských i profesních sporů, právní poradenství, kriminalistické expertýzy, analýza DNA, vyhledávání odposlechů.