pondělí 23. května 2022

Organizace práce

  • Bezpečnostní služby jsou samostatným oddílem palety služeb firmy RSS.
  • Odborné vedení těchto služeb je vykonáváno provozním ředitelem.
  • On je Vaším jednacím partnerem nejen v této nabídkové fázi, ale pro celou dobu našeho partnerství.
  • Provozní ředitel se opírá o podporu vedoucího ostrahy objektu nebo inspektora ostrahy, kteří provádějí organizační, kontrolní a informační činnost, pečují o potřebné vybavení, provozují a realizují dohodnuté bezpečnostní služby.
  • Zároveň zajišťují personální obsazení, školení pracovníků a spolupracují s odpovědným pracovníkem zákazníka.
  • Metodické vedení každého kontraktu je úkolem asistentů provozního ředitele. Každý asistent má na starosti několik objektů, kde kromě styku se zákazníkem a odborného vedení služby provádí veškeré nezbytné úkony k zajištění optimálního plnění smluvních závazků.
  • Vlastní odborný personál a jasné ohraničení vzhledem k ostatním oborům přispěly k tomu, že se firma RSS profiluje jako odborně uznávaná bezpečnostní služba.

logo

Ostraha objektů je prováděna fyzickým střežením, případně kombinací elektronických systémů. Ostraha objektů je vždy plně přizpůsobena požadavkům klienta. Nabízíme zdarma vypracování detailní směrnice pro výkon strážní služby.