pondělí 23. května 2022

Organizace řízení

  • Společnosti ROYAL SECURITY SERVICE spol. s.r.o. využívá více jak 15ti let praxe na poli soukromých detektivních a bezpečnostních služeb. 
  • Naši detektivové, spolupracovníci a konzultanti se účastnili zahraničních stáží, seminářů a výcviku v USA, SRN, Polsku, Rusku, Rakousku atd. 
  • Detektivní služby jsou samostatným oddílem palety služeb RSS.
  • Odborné vedení těchto služeb je pod vedením ředitele společnosti.
  • On je vaším jednacím partnerem nejen v této nabídkové fázi, ale po celou dobu našeho partnerství.
  • Divizní ředitel se opírá o podporu asistentů pro detektivní divizi, kteří provozují a realizují dohodnuté detektivní služby.
  • Zároveň zajišťují personální obsazení, školení pracovníků a spolupracují s odpovědným pracovníkem zákazníka.
  • Vlastní odborný personál a jasné ohraničení vzhledem k ostatním oborům přispěly k tomu, že se firma RSS-detektivní a zvláštní služby profilovala jako odborně uznávaná detektivní služba.

logo

Komplexní služby detektivní kanceláře s garancí maximální diskrétnosti  i mimo území ČR. Pomoc při řešení partnerských i profesních sporů, právní poradenství, kriminalistické expertýzy, analýza DNA, vyhledávání odposlechů.