pondělí 23. května 2022

Bezpečnostní služby jsou samostatným oddílem palety služeb firmy RSS. Odborné vedení těchto služeb je vykonáváno provozním ředitelem. On je Vaším jednacím partnerem nejen v této nabídkové fázi, ale pro celou dobu našeho partnerství. Provozní ředitel se opírá o podporu vedoucího ostrahy objektu nebo inspektora ostrahy, kteří provádějí organizační, kontrolní a informační činnost, pečují o potřebné vybavení, provozují a realizují dohodnuté bezpečnostní služby.

 • Fyzická ostraha objektů včetně služeb psovodů.
 • Osobní ochrana osob a VIP prostor.
 • Obchůzková činnost.
 • Požární hlídky.
 • Kontrolní a propustková činnost.
 • Služby recepce a hostesky ....
Pracovníci bezpečnostní služby jsou při výkonu:
 • informační služby společensky oblečeni
 • ostrahy ustrojeni do služebního stejnokroje s firemním označením ROYAL SECURITY SERVICE
Pracovníci jsou vybaveni podle druhu služby těmito prostředky:
 • střelné zbraně, plynové zbraně
 • tonfa nebo teleskopický obušek
 • kasr, pouta

logo

Ostraha objektů je prováděna fyzickým střežením, případně kombinací elektronických systémů. Ostraha objektů je vždy plně přizpůsobena požadavkům klienta. Nabízíme zdarma vypracování detailní směrnice pro výkon strážní služby.