pondělí 23. května 2022

Personál

Stupnice hodnot vztahů firmy RSS se zákazníky i spolupracovníky:

  • koncepce našich profesionálních služeb je zaměřena na výsledky poskytované zákazníkovi. Služby jsou poskytovány důsledně v souladu s platnými zákony ČR, spolehlivými, kvalifikovanými a bezúhonými pracovníky
  • základem je partnerský vztah se zákazníkem, pružná reakce na jeho požadavky a připomínky, spolehlivost při dodržování smluvních závazků
  • kvalita našich služeb je dána profesionalitou našich pracovníků. Je podporována systémem kontroly a inspekce činnosti
  • jsme si vědomi toho, že klíčem k úspechu jsou spolehlivý, stálí a motivovaní spolupracovníci. Systém vzdělávání a zainteresovanosti vedoucích a pracovníků na výsledcích jejich práce potvrzuje, že každý spolupracovník je důležitou složkou naší společnosti
  • věnujeme velkou pozornost trhu v oboru našeho podnikání a podle jeho vývoje inovujeme nabídku našich služeb
  • my všichni jsme vázáni těmito hodnotovými představami naší společnosti a učinili jsme je základem našeho jednání

logo

Personální požadavky:

- minimální věk 20 let
- bezúhonnost
- spolehlivost
- právní způsobilost
- odborná způsobilost
- zdravotní způsobilost