pondělí 23. května 2022

Koncepce našich profesionálních služeb je zaměřena na výsledky poskytované zákazníkovi. Služby jsou poskytovány důsledně v souladu s platnými zákony ČR, spolehlivými, kvalifikovanými a bezúhonými pracovníky. Základem je partnerský vztah se zákazníkem, pružná reakce na jeho požadavky a připomínky, spolehlivost při dodržování smluvních závazků. Kvalita našich služeb je dána profesionalitou našich pracovníků. Je podporována systémem kontroly a inspekce činnosti. Jsme si vědomi toho, že klíčem k úspechu jsou spolehlivý, stálí a motivovaní spolupracovníci. Systém vzdělávání a zainteresovanosti vedoucích a pracovníků na výsledcích jejich práce potvrzuje, že každý Spolupracovník je důležitou složkou naší společnosti. Věnujeme velkou pozornost trhu v oboru našeho podnikání a podle jeho vývoje inovujeme nabídku našich služeb. My všichni jsme vázáni těmito hodnotovými představami naší společnosti a učinili jsme je základem našeho jednání.

S potencionálními zájemci je vždy konán individuální pohovor při kterém srovnáváme schopnosti zájemci s kritérii pro dané místo při kterém zjišťujeme:

 • vzdělání
 • praxi v oboru
 • evidenci u úřadu práce
 • evidenci u úřadu práce, nemocnost apod. .....
Zaměstnanec při nástupu do zaměstnání absolvuje do 14 dnů základní školení v trvání cca 5 hodin, které obsahuje:
 • otázky trestního práva, pracovního práva, občanského práva, trestního řádu a zákona o přestupcích atp; výklad je zaměřen hlavně na ustanovení mající týkající se práce SBS eventuálně na situace se kterými se strážní ve službě nejčastěji mohou setkat./li>
 • otázky vystupování a jednání strážných SBS jak směrem ke klientovi a k jeho klientům či zaměstnancům.
 • otázky taktiky výkonu služby, principy pochůzkové činnosti, taktiky zákroků
 • otázky koordinace činnosti ostrahy s výjezdovou skupinou .....
 • Sebeobrana - je povinná pro vybrané objekty v určeném rozsahu, je dobrovolná pro ostatní strážné.
 • Psovodi, zaměstnanci vykonávající svou službu se psem, nejsou-li členem žádné organizace zabývající se kynologii mohou navštěvovat výcvikové kurzy SKS TART Benešov. Tyto kurzy jsou zaměřeny na služební kynologii.
 • Speciální semináře
 • Školení požadovaná klientem .....

logo

Personální požadavky:

- minimální věk 20 let
- bezúhonnost
- spolehlivost
- právní způsobilost
- odborná způsobilost
- zdravotní způsobilost