pondělí 23. května 2022

Školení

Základní školení

Zaměstnanec při nástupu do zaměstnání absolvuje do 14 dnů základní školení v trvání cca 5 hodin, které obsahuje:

  • otázky trestního práva, pracovního práva, občanského práva, trestního řádu a zákona o přestupcích atp; výklad je zaměřen hlavně na ustanovení mající týkající se práce SBS eventuálně na situace se kterými se strážní ve službě nejčastěji mohou setkat
  • otázky vystupování a jednání strážných SBS jak směrem ke klientovi a k jeho klientům či zaměstnancům
  • otázky taktiky výkonu služby, principy pochůzkové činnosti, taktiky zákroků
  • otázky koordinace činnosti ostrahy s výjezdovou skupinou
  • řešení mimořádných událostí, jak bezpečnostního charakteru tak i charakteru technického

Školení je ukončeno testem v němž pro absolvování je nutno získat minimálně 75% bodů. Speciální testy jsou pak pro strážné vykonávající službu se zbraní a se služebním psem. Jedná se o jeden ze zpracovaných souborů testů, které používá i při svém inspekční činnosti inspekční a výjezdová jednotka. Každý strážný musí příslušné přezkoušení základních znalostí absolvovat minimálně jedenkrát za 1/2 roku.

Zaškolení na objektu

Každý zaměstnanec je na objektu, kde má vykonávat svou službu zaškolen podle obtížnosti objektu v rozsahu 1 až 4 paralelních služeb, kdy je zařazen do výkonu nad plánový počet strážných s tím, že o zaškolení je sepsán protokol.

logo

Personální požadavky:

- minimální věk 20 let
- bezúhonnost
- spolehlivost
- právní způsobilost
- odborná způsobilost
- zdravotní způsobilost