pondělí 23. května 2022

Specializovaná školení

Sebeobrana

Každý týden se koná praktický výcvik v sebeobraně.
Každá lekce trvá dvě hodiny a účast

  • je povinná pro vybrané objekty v určeném rozsahu
  • dobrovolná pro ostatní strážné

Psovodi

Zaměstnanci vykonávající svou službu se psem, nejsou-li členem žádné organizace zabývající se kynologii mohou navštěvovat výcvikové kurzy SKS TART Benešov. Tyto kurzy jsou zaměřeny na služební kynologii, kdy jejich účastníci nacvičují i takové záležitosti jako je:

  • vyhledání pachatele v terénu 
  • likvidace výtržností v uzavřených prostorech (restaurace atp…) 
  • noční avizace a zadržení 
  • pachové práce 
  • zadržení dvou pachatelů 
  • eskorta osob 
  • zadržení pachatelů přes vodu atp.

Jednou za rok je konán výcvikový tábor, kterého se psovodi vodíci psi společnosti účastní povinně.

Speciální semináře

Ve spolupráci se společností Police Consulting a s některými pedagogy Policejní akademie ČR jsou konány speciální semináře a přednášky zaměřené na jednotlivé problémy práce SBS a právní otázky. Tyto semináře jsou určený primárně pro velitele objektů, zaměstnance objektů s rozsáhlejším přístupem veřejnosti, členy výjezdové skupiny.

Školení požadovaná klientem

Jedná se zejména o zaškolení při obsluze různých zařízeních, EPS, EZS, CCTV, výtahů atd. Tyto školení jsou konávána a organizována v dohodě s klientem nebo jeho odpovědným zástupcem.

logo

Personální požadavky:

- minimální věk 20 let
- bezúhonnost
- spolehlivost
- právní způsobilost
- odborná způsobilost
- zdravotní způsobilost