pondělí 23. května 2022

Specifikace služeb

Detektivní služby:

 • pátrání, prověřování, shromažďování důkazů, podkladů a informací
 • konzultační a poradenská činnost v oblasti detektivních služeb
 • pátrání a spolupátrání po osobách, automobilech a dalších věcech
 • získávání informací v právních a ekonomických oblastech
 • získávání informací o konkurenci a obchodních partnerech v ČR i v zahraničí
 • zjišťování zaměstnanecké loajality
 • prověření podezření z úplatkářství
 • prověřování současných i budoucích zaměstnanců a zjištění minulosti a pravosti podaných informací.
 • pravidelné prověřování stávajících zaměstnanců co do jejich mimoslužebních styků, majetkových poměrů a pod.
 • služby hotelových detektivů
 • ověřování nových obchodních partnerů co do obchodní spolehlivosti, platebních schopností, image jejich managementu apod.

Zvláštní detektivní služby:

 • doručení zásilek osobám vyhýbajícím se doručení
 • odebírání věcí neplaceného leasingu
 • vystěhovaní neplatících nájemníků
 • vymáhání pohledávek
 • poradenská činnost při řešení pohledávek
 • osobní ochrana pro majitele společností, managementu společností, doprovody do společnosti a ke všem jednáním se zvýšeným rizikem. Ochrana dětí a doprovody dětí do školy a jiné akce. (osobní ochranu provádějí vysoce kvalifikovaní a vycvičení osobní strážci se znalostí jazyků)
 • osobní ochrana osob a VIP prostor - komplexní servis
 • transporty hotovostí a cenin, úschova v trezoru
 • doprovod při přepravě hotovostí a cenin
 • bezpečné uložení jakýchkoli materiálů včetně hotovosti na libovolnou dobu
 • kurýrní služby
 • výjezdová a zásahová skupina
 • posouzení bezpečnostní problematiky – zpracování bezpečnostní studie
 • technické posouzení zabezpečovacích zařízení

Detektivní služby s využitím speciální techniky a montáží ochranných systémů – vyhledání a ochrana odposlechu:

 • prostorová analýza elektromagnetického pole v kancelářích
 • za účelem odhalení případného nežádoucího odposlechu, zjištění vysoko a nízkofrekvenčního odposlechu telefonů, proměření prostupnosti stavební konstrukce pro elektromagnetické pole skrytých odposlechů
 • zajištěni a instalace ochrany před únikem informací
 • prověření a stanovení nebezpečných míst proti napadení odposlechem
 • dále nabízíme i zabezpečení proti nežádoucímu odposlechu
 • různých aktivů, porad a symposií, jakož i ubytovacích prostor jednotlivých VIP
 • prověrky počítačových sítí, ochrana před nepovolenými vstupy do sítí či jednotlivých počítačů
 • ochrana informací a dat, ochrana proti průmyslové špionáži
 • vypracování studie a bezpečnostního projektu a stanovení bezpečnostních rizik
 • různá elektronická audio – video zařízení sloužící k ochraně
 • vnitřních prostor kanceláří a různých objektů
 • elektronická zařízení pro ochranu kamionů, automobilů
 • s přivoláním pomoci kdekoli v ČR – výhledově i v cizině
 • elektronická zařízení pro ochranu odlehlých budov a dalších
 • objektů kdekoliv na území ČR spolu s automatickou obranou objektu
 • montáž a trvalý servis propouštěcích zařízení - turnikety
 • bezpečnostní rámy
 • montáž a trvalý servis kamerových systémů

ODHALOVÁNÍ ODPOSLECHU , PROVĚRKY PROTI ODPOSLECHU

Prověřování veškerých prostor, bytů, kanceláří a vozidel proti odposlechu. Prověrka proti odposlechu obsahuje fyzickou kontrolu prověřovaného prostoru, zda někde není ukryto speciální miniaturní zařízení používané k přenosu zvuku, nebo obrazu z prověřovaného místa, dále je provedeno potřebené měření speciálními přístroji, které zachytí signály, které vysílají štěnice, videoštěnice, GSM pagery, či jiná speciální technika, která přenáší informace radiovou cestu. Je dále provedena kontrola síťových rozvodů a metalických vedení. Prověrky mají různé stupně podle provedených úkonů a tomu odpovídá i jejich cena, od základní prověrky, až po měření nelineárních přechodů. Jen pro zajímavost je dobré vědět, že podle statistických přehledů, je přibližně na každých 500 m2 prověřované plochy  nalezen jeden odposlechový prostředek ... Cena prověrek na dotaz.
Právo a odposlech
Dle právních rozborů které provedli renomovaní právníci, není instalace ani pořízení záznamu ve své podstatě trestným činem. Trestným činem je zneužití získaných záznamů k páchání trestné činnosti (např. vydírání). Pokud provede instalaci třetí osoba je téměř nemožné odhalit ale především potrestat pachatele. Z těchto závěrů jednoznačně vyplývá že každý občan a firma si musí bránit svůj majetek a informace sama

 • SYSTÉM DETEKCE MOBILNÍ KOMUNIKACE DMC / DMCC
 • OCHRANA PROTI ODPOSLECHU MRA 3, PAMĚŤOVÝ RADIOVÝ ANALYZÁTOR
 • OCHRANA PROTI ODPOSLECHU RFD 2, DETEKTOR VYSOKOFREKVENČNÍHO POLE
 • OCHRANA PROTI ODPOSLECHU RVD, KAPESNÍ DETEKTOR VYSOKOFREKVENČNÍHO POLE S VIBRÁTOREM
 • OCHRANA PROTI ODPOSLECHU SNG, INTELIGENTNÍ ŠUMOVÝ GENERÁTOR

Dle konkrétních požadavků klienta je možno dodat i další speciální techniku.

Ochrana proti odposlechu

Riziko úniku informací v poslední době roste především v důsledku růstu konkurence v jednotlivých odvětvích národní ekonomiky. Používání těchto praktik je také umožněno skoro naprostou beztrestností. Český trestní zákon hovoří pouze o odposlechu telefonních rozhovorů jako o trestném činu, ale všechny ostatní typy odposlechů jsou jen porušením Listiny základní práv a svobod občanů, tedy spadají do občansko-právních sporů. To vše ovšem platí, pokud se podaří dopadnout pachatele těchto činů. Ve velké většině případů se to však nepodaří a dále pak platí, že většina postižených organizací má zájem tyto skutečnosti utajit, aby nebylo poškozeno jejich dobré jméno. Proto pro každý subjekt, který se potýká na trhu s konkurencí, uskutečňuje pravidelně jednání ve svých jednacích prostorách a probírá na nich citlivé informace, by mělo platit, že ochrana proti odposlechu se stane dalším bezpečnostním opatřením, které slouží k ochraně majetku společnosti. Vždyť i jakýkoliv zabezpečovací systém má význam především preventivní a málokdo si jej pořizuje proto, že očekává, že bude na 100% vykraden. U podniků s rostoucím počtem zákazníků a s růstem počtu realizovaných zakázek ( nebo jejich objemu ) by se měla ochrana informací stát standardem, protože zejména únik důvěrných informací může mít pro tento podnik katastrofální dopad.

Návrhy a opatření

 • V prověřovaných prostorách se doporučuje provést instalaci obranně technických prostředků a zavést kontrolovaný pohyb osob.
 • Obranně-technické prohlídky provádět opakovaně v určitých intervalech. Doporučená frekvence 2-4x ročně v závislosti na frekvenci jednání a typu činnosti společnosti nebo namátkově před důležitým jednáním.
 • Dát všeobecně najevo, že prostory jsou zabezpečeny proti odposlechu a že zde dochází k pravidelným prohlídkám (v mnoha případech toto opatření výrazně zvýší prestiž společnosti)
 • Důsledné používání elektronického zabezpečovacího systému v kontrolovaných prostorách.

STRUKTURA, KRITERIA

Detektivní služby RSS jsou činné na regionálním principu. Pracovníci detektivní divize jsou řízeni ředitelem nebo

 • asistentem pro detektivní služby, který podléhá přímo jednateli společnosti.
 • pracovníci z vedení společnosti a ředitel detektivní divize mají přímé oprávnění udělovat odborné příkazy na všech úrovních bezpečnostních a detektivních služeb RSS
 • vysoký standard detektivní služby RSS je dosahován pomocí různých kritérií.
 • detektivní služba RSS nasazuje své detektivy a odborníky tak, aby to odpovídalo daným úkolům a požadavkům a přitom detektivové nebyli ani přetěžováni, ani nevyužiti ani zneužiti.
 • detektivní služba RSS nasazuje v souladu s požadavky pouze detektivy s odpovídajícím vzděláním a praxí v detektivních službách, požadovanými znalostmi řečí jakož i s jinými potřebnými dovednostmi pro kvalitní výkon detektiva a pracovníka určeného pro zvláštní služby.
 • detektivní služba RSS podporuje své pracovníky při dalším odborném vzdělávání a kvalifikuje je tak pro úkoly, vyžadující vyšší zodpovědnost, technickou způsobilost a operativnost.
 • detektivní služba RSS motivuje své pracovníky platovými a výkonovými pobídkami.

Obraně technické prohlídky proti nežádoucím odposlechům

Kompletní rohlídka - úvodní od 8.000,-Kč za místnost dle velikosti místnosti a složitosti prostředí
Rádiová prohlídka 3.800,- až 5.800,-Kč dle konkrétní situace
Pravidelné rohlídky cena prohlídek podle dohody a složitosti situace, pravidelné prohlídky a kontrola přístrojů cca 3.800,- až 5.800,-Kč , prohlídka při poplachu 8.000,- až 20.000,-Kč
První opakovaná prohlídka se smlouvou v případě podepsání smlouvy o provádění pravidelných opakovaných prohlídek náleží zákazníkovi dodatečná sleva z úvodní prohlídky ve výši 15%.

Speciální služby

Služby osobních strážců 350,- až 1000,-Kč/hod. dle konkrétních požadavků (jazykové znalosti apod.)
výcvik osobních strážců cena bude stanovena individuálně, dle konkrétních požadavků (cca 30.000,-Kč za kurz)
přeprava hotovosti a cenin cena bude stanovena individuálně (od 300,-Kč za přepravu)
bezpečnostní doprovody cena bude stanovena individuálně (od 250,-Kč/hod)
vypracování bezpečnostních studií cena bude stanovena individuálně
přezkoušení zabezpečení objektů a firem cena bude stanovena individuálně
Instalace bezpečnostních systémů cena bude stanovena individuálně na základě prohlídky objektu naším technikem a vypracování projektu
Montáž elektronických audio-video
zařízení (i skrytých) sloužících ke
kontrole a ochraně vnitřních prostor
kanceláří a různých objektů
cena bude stanovena individuálně na základě prohlídky objektu naším technikem a vypracování projektu
Pyrotechnická prevence a ochrana
osob i objektů
cena bude stanovena individuálně na základě prohlídky objektu naším technikem a vypracování projektu
Prověrky počítačových sítí, ochrana
před nepovolenými vstupy do sítí či
jednotlivých počítačů
cena bude stanovena individuálně
Ochrana proti terorizmu cena bude stanovena individuálně

logo

Komplexní služby detektivní kanceláře s garancí maximální diskrétnosti  i mimo území ČR. Pomoc při řešení partnerských i profesních sporů, právní poradenství, kriminalistické expertýzy, analýza DNA, vyhledávání odposlechů.