pondělí 23. května 2022

Výběr zaměstnanců

S potencionálními zájemci je vždy konán individuální pohovor při kterém srovnáváme schopnosti zájemci s kritérii pro dané místo.

Zjišťujeme:

  • vzdělání
  • praxi v oboru
  • předchozí zaměstnání, jejich délku, průběh a důvody ukončení
  • evidenci u úřadu práce
  • nemocnost atp.

Druhá fáze prověření uchazeče nastává v den, kdy by s ním měl být uzavřen pracovní poměr.

Uchazeč předloží:

  • čistý výpis z rejstříku trestů
  • životopis s odpověďmi na otázky společnosti 
  • zápočtový list 
  • pracovní posudek
  • potvrzení od lékaře

( podle našeho potvrzení pro službu jako "Schopný" není uznán uchazeč, který se léčil ze závislosti na alkoholu či pro jiné závislosti )

V případě nejasností je kontaktován předchozí zaměstnavatel.

logo

Personální požadavky:

- minimální věk 20 let
- bezúhonnost
- spolehlivost
- právní způsobilost
- odborná způsobilost
- zdravotní způsobilost